AKTYWNOŚĆ OŚRODKA


Jesteśmy jednym z 700 rozsianych po całym świecie świeckich ośrodków i grup medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi należących do linii Karma Kagyu, jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Wszystkie one zostały założone przez Lamę Olego Nydahla i znajdują się pod duchową opieką Jego Świątobliwości 17. Karmapy Trinleja Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

Nasze ośrodki nie są oderwanymi od życia instytucjami. To założone i prowadzone przez przyjaciół miejsca, w których spotykamy się by czerpać z ponadczasowej mądrości nauk Buddy, medytować, wymieniać doświadczeniami, dzielić rozwojem oraz brać czynny udział we wspólnych aktywnościach.

W Polsce ośrodki są reprezentowane przez Buddyjski Związek Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, oficjalnie zarejestrowany w 1984 roku. Obecnie zrzesza on 80 ośrodków i grup medytacyjnych działające w całej Polsce.

HISTORIA OŚRODKA


W marcu 1981 roku, w mieszkaniu Doroty Krzyżanowskiej odbył się pierwszy gdański wykład Lamy Olego, tłumaczony przez Dorotę oraz Karola Ślęczka. Ta wizyta Lamy trwała 3 dni.

Kolejny raz Lama Ole odwiedził Gdańsk wiosną 1982 roku. Najpierw dał wykład publiczny w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych a następnie w ośrodku Zen w Gdyni – Witominie. Tłumaczyła znowu Dorota Krzyżanowska a schronienie przyjęli m.ni. Leszek „Misiek” Nadolski (prowadzący ośrodek odosobnieniowy w Kucharach), Beata „Berta” Nadolska, Gosia „Maggie” Lehnert (wieloletnia asystentka i najbliższa osoba Lamy Tsechu Rinpocze), Tomek Lehnert (wieloletni sekretarz Lamy Ole), Zbyszek Andruszkiewicz (prowadzący ośrodek w Kucharach przed Miśkiem), Jurek Karwowski i inni.

13 grudnia 1983 roku odbył się na Uniwersytecie Gdańskim kolejny wykład Lamy Ole. To tutaj właśnie wydarzyła się historia, którą Lama nierzadko wspomina podczas swych wykładów: „Powiedziałem wtedy słuchaczom: Powinniście być szczęśliwi, że wasz system nie funkcjonuje... W tym momencie obecni na wykładzie „Smutni panowie“ (U. B.) wstali i natychmiast zaczęli sporządzać notatki służbowe. Wtedy dodałem: ...bo nie musicie marnować czasu na pozbawione znaczenia zajęcia i możecie zająć się rozwojem umysłu. Usłyszawszy to po chwili zastanowienia tajniacy usiedli, rozluźnili się, odłożyli swoje długopisy i skupili na wykładzie. Najwyraźniej uznali, że to co właśnie usłyszeli było prawdą.”

Podczas wykładu w domu kultury na gdańskiej Zaspie, schronienie przyjęli Sławek Biały i Tadeusz Uchto, a trzy lata później Wojtek Kossowski (który później pomógł Lamie Tseczu Rinpocze wybudować 20 stup na Zachodzie). Od tamtej pory wykłady Lamy Ole odbywały się w Gdańsku praktycznie co roku. W 1987 odwiedził nas Lama Tseczu Rinpocze, który budynku należącym do ogródków działkowych udzielił inicjacji Guru Rinpocze. Od roku 1991 to tam właśnie przez kilka lat znajdował się ośrodek w Gdańsku. Lama Tseczu odwiedził obecne gdańskie centrum w roku 1999.

A oto miejsca, w których znajdował się ośrodek:

- 1982 – Gdynia – Witomino, w ośrodku ZEN
- Dolny Sopot – w prywatnym mieszkaniu
- 1984-85 – Gdańsk – Chełm, w bloku, w prywatnym mieszkaniu
- 1986-91 – Gdańsk – Wrzeszcz, w wynajętym mieszkaniu nad „Modą Polską“ (W latach 90-91 w Gdańsku istniały 3 grupy medytujące – jedna we Wrzeszczu, druga u Wojtka Mazura a trzecia u Maćka Jelińskiego. W 1991 w Kucharach odbyło się wspólne spotkanie z Lamą Ole w Kucharach, gdzie Lama zalecił znalezienie jednego wspólnego miejsca dla wszystkich, co też wydarzyło się we wrześniu 1991).
- 1991 – wrzesień – wynajęcie budynku na terenie ogródków działkowych, przy ul. Polanki (w którym, jak się później okazało, Lama Tseczu udzielił inicjacji Guru Rinpocze w 1987 roku)
- 1998 – kupno obecnej nieruchomości, przy ul. Pomorskiej 41
- 2003 – zakup sąsiedniej działki, o powierzchni 397 m. kw.
- 2003 – zakup kolejnej działki, o powierzchni 336 m. kw.
- 2005 – kupno udziałów w sąsiedniej nieruchomości co dało możliwość użytkowania kolejnych 100 m. kw. przylegających do naszej posesji.

Lama Ole z Leszkiem (Miśkiem) Nadolskim
i Tomkiem Lehnertem na wykładzie

Leszek (Misiek) Nadolski i jego żona Beata (Berta)

Lama Ole, Tomek Lehnert i Zdzisia Andruszkiewicz

Ośrodek w wynajętym budynku na terenie ogródków działkowych

HISTORIA OŚRODKA PRZY UL. POMORSKIEJ 41


W maju 1998 roku zakupiliśmy teren o powierzchni 1.147 m. kw. i budynek o powierzchni ok 240 m. kw., do kapitalnego remontu.

Ówczesny katastrofalny stan budynku do dziś wspominają ze łzami wzruszenia ci, którzy mozolnie czyścili dachówki, pracowicie pogłębiali fundamenty i wzmacniali belki stropowe oraz z pasją burzyli stare ściany i kaflowe piece. W sumie, na przestrzeni 10 lat istnienia ośrodka, w licznych pracach budowlanych i remontowych wzięły udział dziesiątki, jeśli nie setki przyjaciół, gromadząc niezmierzone ilości zasługi i budując piękne związki zarówno z gdańskim centrum jak również ze sobą nawzajem. Związki te istotnie wzmacniał także ich udział w licznych pełnych radości imprezach, których świadkiem na przestrzeni lat był nasz mały domek przy Pomorskiej 41...

Dzięki niestrudzonej pracy przyjaciół i ich bezkresnej szczodrości, udało się całkowicie wyremontować budynek, kreując przestrzeń na gompę o powierzchni ponad 60 m. kw., dwa pokoje mieszkalne, kuchnię z jadalnią, toalety, prysznice, noclegownię (wtajemniczonym znaną również pod inną nazwą…) i biuro Fundacji Karmapa Foundation – magazyn książek i magazynów DD będący też miejscem ich wysyłki. Jednocześnie kontynuowaliśmy ekspansję na zewnątrz, powiększając stan posiadania o trzy kolejne działki.
Nie obyło się tu bez przeszkód i cudownych rozwiązań. Pewnego dnia, nasz niezmordowany bohater Włodek Wiszka, wyczerpany ciężkimi bojami z nieprzychylną nam urzędniczką, postanowił zwrócić się do „wyższej instancji” i poprosił o pomoc Tseczu Rinpocze. Lama odpowiedział lakonicznie: „Obiecuję, że o tym pomyślę”. Za kilka dni jedna z naszych sąsiadek – o co nigdy wcześniej nawet nie prosiliśmy – zupełnie spontanicznie wyraziła chęć sprzedaży swojej działki. Następnie, niedługo później, nieprzejednana urzędniczka otrzymała awans, a na stanowisku zastąpił ją uczynny młody człowiek, który sprawił, że zakup kolejnej działki od miasta stał się możliwy.

W latach 2003 – 2005 stan posiadania powiększyliśmy o kolejne 833 m. kw. W roku 2008 dysponowaliśmy działkami o łącznej powierzchni 1980 m. kw. i całkowicie wyremontowanym budynkiem o powierzchni ponad 240 m. kw.

Stan budynku w momencie zakupu

Lama Tseczu Rinpocze w Gdańsku

Lama Ole Nydahl w ośrodku w Gdańsku

Wygląd ośrodka obecnie