KIM JESTEŚMY?


Nasze ośrodki

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Gdańsku to jeden z siedmiuset świeckich ośrodków Diamentowej Drogi na świecie. Został założony przez Lamę Ole Nydahla i jego żoną Hannah, a znajduje się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże – zwierzchnika szkoły Karma Kagyu (jednej z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego).

Nasze ośrodki to miejsca, w którym świeccy buddyści spotykają się na wspólnych medytacjach oraz biorą udział w wykładach i kursach medytacyjnych. Zarówno wykłady, jak i medytacje odbywają się w języku polskim i w odpowiednim do naszej kultury stylu. Mogą w nich brać udział zarówno osoby początkujące, jak i bardziej doświadczone. Ośrodki współtworzą praktykujący na zasadach wolontariatu.

Buddyzm

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad 2500 lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia.

Linia Karma Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa.

Więcej w zakładce buddyzm i na stronie buddyzm.pl

WYDARZENIA I KURSY

NADCHODZĄCE WYDARZENIA W OŚRODKU


W najbliższym czasie nie są zaplanowane żadne wydarzenia.

MEDYTACJE W OŚRODKU

MEDYTACJA W OŚRODKU


Medytacje w ośrodku są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek, piątek i niedzielę o 19:30.

Jeśli to Twoja pierwsza wizyta, najlepiej przyjść około pół godziny wcześniej, by dowiedzieć się więcej o naszej szkole i medytacji. Więcej informacji w zakładce medytacja.

Zapraszamy!

ul. Pomorska 41, 80-343 Gdańsk

budd