Medytacje w ośrodku

Medytacje w ośrodku odbywają się we wtorki, piątki i niedziele, o godzinie 19.30.

W buddyjskiej medytacji może wziąć udział każdy. Zajmuje ona około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów ani noszenia szczególnych strojów. Praktyka jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

Na pół godziny przed rozpoczęciem medytacji zawsze zastaniecie w ośrodku kogoś, kto może udzielić wam podstawowych wyjaśnień. Po jej zakończeniu zaś, chętnie odpowiemy na jakiekolwiek pytania – zarówno dotyczące praktyki medytacyjnej jak i podstaw buddyzmu Diamentowej Drogi.

Medytacja

Medytacja w buddyzmie oznacza „wolne od wysiłku spoczywanie w tym co się wydarza”. Stan ten można osiągnąć dzięki uspokojeniu i skupieniu umysłu, przez rozwinięcie współczucia wraz z mądrością, jak również poprzez pracę z kanałami energii w ciele i medytację na formy buddów z energii i światła. Za najskuteczniejsze ze sposobów uznaje się nieustanne utożsamianie się z własną naturą Buddy i ciągłe utrzymywanie doskonałego stanu umysłu czyli przebywanie w tzw. Czystej Krainie. Obie z tych metod są nauczane w Diamentowej Drodze. Kiedy doświadczenie jedności postrzegającego z tym co jest postrzegane i z samym aktem postrzegania przeżywane jest nieprzerwanie – zarówno podczas sesji medytacyjnych jak i pomiędzy nimi – cel, stan Wielkiej Pieczęci (sanskr. Mahamudra), został już osiągnięty.