Medytacja

Medytacja w buddyzmie oznacza „wolne od wysiłku spoczywanie w tym co się wydarza”. Stan ten można osiągnąć dzięki uspokojeniu i skupieniu umysłu, przez rozwinięcie współczucia wraz z mądrością, jak również poprzez pracę z kanałami energii w ciele i medytację na formy buddów z energii i światła. Za najskuteczniejsze ze sposobów uznaje się nieustanne utożsamianie się z własną naturą Buddy i ciągłe utrzymywanie doskonałego stanu umysłu czyli przebywanie w tzw. Czystej Krainie. Obie z tych metod są nauczane w Diamentowej Drodze. Kiedy doświadczenie jedności postrzegającego z tym co jest postrzegane i z samym aktem postrzegania przeżywane jest nieprzerwanie – zarówno podczas sesji medytacyjnych jak i pomiędzy nimi – cel, stan Wielkiej Pieczęci (sanskr. Mahamudra), został już osiągnięty.

Wszystkie ośrodki Diamentowej Drogi oferują wprowadzenie i instrukcje dotyczące następujących podstawowych medytacji:

Medytacja Schronienia
Pierwsza z indywidualnych praktyk na ścieżce prowadzącej do oświecenia.

Medytacja 16. Karmapy
Prowadzi do urzeczywistnienia natury umysłu poprzez identyfikację z Lamą. Jest to podstawowa medytacja linii Karma Kagyu, udostępniana jako prowadzona praktyka podczas regularnych wspólnych sesji medytacyjnych w ośrodku.

Medytacja Diamentowego Umysłu
Medytacja mająca na celu usunięcie z umysłu szkodliwych wrażeń.

Medytacja Buddy Nieograniczonego Światła
Medytacja używana jako przygotowanie do praktyki świadomego umierania – Poła.