Karmapowie

Gjalła Karmapa jest głową linii Karma Kagyu. To postać wyjątkowa wśród wielkich lamów Tybetu, ponieważ osiągnął pełne oświecenie już wiele wieków temu. W czasie jednego z poprzednich wcieleń Karmapa żył u boku historycznego Buddy jako wielki boddhisattwa Kochające Oczy (tyb. Czenrezig). Od roku 1110 jest pierwszym rozpoznanym inkarnującym się lamą Tybetu i nadal świadomie się odradza.

Lista wszystkich Karmapów:

1. Dysum Czienpa, 1110 - 1193
2. Karma Pakszi, 1204 - 1283
3. Rangdziung Dordże, 1284 - 1339
4. Rolpe Dordże, 1340 - 1383
5. Deszin Sziegpa, 1384 - 1415
6. Tongła Dynden, 1416 - 1453
7. Cziedrak Gyamtso, 1454 - 1506
8. Miczio Dordże, 1507 - 1554
9. Łangczuk Dordże, 1556 - 1603
10. Cziejing Dordże, 1604 - 1674
11. Jeszie Dordże, 1676 - 1702
12. Cziangcziub Dordże, 1703 - 1732
13. Dudul Dordże, 1733 - 1797
14. Tegczok Dordże, 1798 - 1868
15. Khacziab Dordże, 1871 - 1922
16. Rangdziung Rigpe Dorje, 1924 - 1981
17. Trinlej Taje Dordże, 1983 – obecny 17. Karmapa