Linia Karma KagyuOd lewej: Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, 1. Karmapa


Szkoła Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego. Jako linia bezpośredniego ustnego przekazu szczególnie podkreśla znaczenie medytacji i dzięki interakcji z wykwalifikowanym nauczycielem jest w stanie doprowadzić do pełnego i bezpośredniego doświadczenia natury umysłu.
Historyczny Budda Siakjamuni nauczał metod Karma Kagyu swych najbliższych uczniów. Były one następnie przekazywane przez indyjskich mahasiddhów: Padmasambawę, Tilopę, Naropę, Maitripę a także przez słynnych tybetańskich joginów Marpę i Milarepę.
W XII wieku mnich o imieniu Gampopa udzielił tych nauk pierwszemu Gjalła Karmapie, którego dalsze świadome inkarnacje zachowały metody żywymi i pełnymi mocy aż do dziś. Obecnie wielcy tybetańscy nauczyciele (tyb. lamowie) tacy jak 17. Karmapa Trinlej Thaje Dordże i Kunzig Szamar Rinpocze przekazują tę nieprzerwaną tradycję odwiedzając liczne ośrodki buddyzmu Diamentowej Drogi szkoły Karma Kagyu na całym świecie.

Szkoła Karma Kagyu oferuje praktyczne, możliwe do zastosowania w codziennym życiu nauki. Ludzie świeccy i jogini otrzymują dostęp do wielkiej ilości metod i mogą rozwijać obecne już w umyśle bogactwo i przejrzystość, zarówno poprzez medytację jak i codzienne życiowe aktywności. Dach samowyzwalającej się Wielkiej Pieczęci (sanskr. Mahamudra) jest podparty trzema filarami: możliwymi do sprawdzenia, niedogmatycznymi naukami, medytacją i środkami umożliwiającymi umocnienie osiągniętych już poziomów świadomości.